General Hospital Saint Lucas Ghent Embraces Modern Approach of Team n Time to Better Forecast the Care Need

This strategic collaboration aims to streamline patient care processes, ensuring optimal care quality and nurse well-being.  


(Dutch version below)

Gent, Belgium - September 26, 2023 

General Hospital Saint Lucas Ghent is pleased to announce the implementation of Team n Time, a forward-thinking healthcare software solution. This strategic collaboration aims to streamline patient care processes, ensuring optimal care quality and nurse well-being.  

Els Vanblaere, Chief Nursing Officer at General Hospital Saint Lucas Ghent, emphasized the project's practical significance, stating, "Team n Time introduces a data-driven approach to healthcare management, allowing us to predict care demand accurately and manage the total care workload effectively. By moving away from the simplistic patient-nurse ratio to the nuanced Need-to-Care metric our hospital will be enhancing staffing strategies. We are not only improving work conditions for our staff but also elevating the patient experience." 

About Team n Time: 

Team n Time utilizes advanced algorithms to forecast care demand and manage care workload efficiently. By optimizing staffing levels based on real-time data, the platform empowers nurses to provide high-quality care, while absorbing workload fluctuations. This initiative represents a step forward in healthcare innovation, embracing technology to address the evolving needs of both patients and healthcare professionals. 

General Hospital Saint Lucas Ghent believes that the implementation of Team n Time will mark a significant advancement in patient care, promoting operational efficiency and contribute to the well-being of both patients and staff.  
 
For further information, please contact the hospital's communications team or Team n Time representatives. 

 

Nederlands: 

Persbericht: 'AZ Sint-Lucas Gent kan dankzij Team n Time de zorgvraag beter voorspellen.'

Gent, België – 26 september 2023 

Het AZ Sint-Lucas kondigt met genoegen de implementatie aan van Team n Time, een vooruitstrevend SaaS-platform voor de gezondheidszorg.  

Deze strategische samenwerking heeft als doel de zorgprocessen voor patiënten te stroomlijnen en zo een optimale zorgkwaliteit en verpleegkundig welzijn te garanderen. 

Els Vanblaere, verpleegkundig directeur van het AZ Sint-Lucas, benadrukte het praktische belang van het project: "Team n Time is een softwareprogramma dat gebruik maakt van de historische, actuele en toekomstige data om de zorgvraag accuraat te voorspellen en de totale zorgwerklast effectief te kunnen beheren. We verbeteren niet alleen de werkomstandigheden voor ons personeel, maar ook de patiëntervaring”. 

Over Team n Time: 

Team n Time maakt gebruik van geavanceerde algoritmen om de zorgvraag te voorspellen en de werkdruk in de zorg efficiënt te beheren. Door de personeelsbezetting te optimaliseren op basis van realtime gegevens, stelt het platform verpleegkundigen in staat om zorg van hoge kwaliteit te leveren en tegelijkertijd schommelingen van de werkbelasting op te vangen.  

Dit initiatief betekent een stap voorwaarts in de innovatie van de gezondheidszorg, waarbij technologie wordt ingezet om tegemoet te komen aan de evoluerende behoeften van zowel patiënten als zorgverleners. 

Het Algemeen Ziekenhuis Sint Lucas Gent is ervan overtuigd dat de implementatie van Team n Time een belangrijke vooruitgang zal betekenen in de patiëntenzorg, de operationele efficiëntie zal bevorderen en zal bijdragen aan het welzijn van zowel patiënten als personeel.  

Voor meer informatie kan je bij AZ Sint-Lucas contact opnemen met het communicatieteam van het ziekenhuis of met Emma Verheirstraeten,  stafmedewerker zorg en intern aanspreekpunt voor het project.

Similar posts